پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 09:58

انتخاب شرکت «سوت ماشین» به عنوان صادر کننده نمونه کشور

شرکت توليدي صنعتي «سوت ماشين» براي سومين بار به عنوان صادر کننده نمونه کشور انتخاب شد. در مراسم روز ملي صادرات از شرکت توليدي صنعتي «سوت ماشين» به عنوان صادر کننده نمونه کشور تقدير شد و اين شرکت براي سومين بار به اخذ تنديس روز ملي صادرات مفتخر گرديد.

 اين مراسم با حضور محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور و وزير محترم صنعت، معدن و تجارت همزمان با روز ملي صادرات (29 مهر) با توجه به نقش صادرات غير نفتي به عنوان  رکن اصلي اقتصاد،  تنها مسير گسترش و پايداري تجارت خارجي و موتور محرکه توليد برگذار شد و از صادرکنندگان نمونه کشور از جمله شرکت «سوت ماشين» به علت فعاليتهاي موفق و مستمر در بخش صادرات غير نفتي تقدير به عمل آمد.

  شايان ذکر است شرکت «سوت ماشين» در سالهاي 1388 و 1390 نيز به عنوان صادر کننده نمونه کشور شناخته شده است.
   1391/12/7 10:11

 
هدف داشتن با هدف گذاشتن متفاوت است. نوشتن اهداف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند.  (بریان تریسی)