یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 15:10

انتخاب شرکت «سوت ماشین» به عنوان واحد نمونه تولید ملی

شرکت توليدي صنعتي «سوت ماشين»  براي چهارمين بار به عنوان واحد نمونه توليد ملي کشور شناخته شد.

 در جشنواره توليد ملي _افتخار ملي امسال از 54 شرکت صنعتي در 25 رده فعاليت تقدير شد و شرکت «سوت ماشين» در بخش صنايع ماشين سازي و تجهيزات صنعتي به عنوان واحد نمونه توليد ملي سال 1389 تنديس ويژه جشنواره را دريافت کرد.

نهمين دوره جشنواره توليد ملي _ افتخار ملي با عنوان اصلي «جهاد اقتصادي با توليدات صادرات گرا در فضاهاي رقابتي» در تاريخ دهم بهمن ماه از سوي خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت ايران، رئيس کمسيون صنايع و معادن و رئيس خانه کارگر، در محل مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگذارگرديد.

اين شرکت در سال هاي 1384 ، 1385 و 1388 نيز به عنوان واحد نمونه توليد ملي انتخاب شده است.
   1391/12/7 11:14

 
هدف داشتن با هدف گذاشتن متفاوت است. نوشتن اهداف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند.  (بریان تریسی)