یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 15:13

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین

 گروهی از مسئولان و اعضای هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه درسدن آلمان به سرپرستی دکتر کلمنز کریشباوم رئیس دانشکده، به مدت سه روز از امکانات علمی، پژوهشی و زیرساخت های تحقیقاتی و فنی استان اردبیل بازدید کردند.
سفر مسئولان دانشکده علوم دانشگاه درسدن آلمان به استان اردبیل منجر به بازدید از واحد تولیدی صنعتی سوت ماشین در راستای بررسی پتانسیل های همکاری با شرکت های دانش بنیان در جهت توسعه و ارتقاع علمی و همکاری با دانشگاه فنی درسدن آلمان شد.


بازدید دانشگاه درسدن  آلمان از شرکت سوت ماشین بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین
بازدید دانشگاه درسدن از شرکت سوت ماشین بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین
بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین بازدید دانشگاه درسدن آلمان از شرکت سوت ماشین

 

   1394/3/15 14:42

 
هدف داشتن با هدف گذاشتن متفاوت است. نوشتن اهداف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند.  (بریان تریسی)