پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 10:15

دیدار و مذاکرات اقتصادی با معاون رئیس جمهور کوبا

معاون رئیس جمهور کوبا ضمن ملاقات با عبدالحسین محمدزاده مدیر عامل شرکت سوت ماشین اردبیل به مذاکرات اقتصادی و بررسی زمینه برای تداوم همکاری برای صادرات صنعتی به کشور کوبا پرداخت که  توافقات اولیه در زمینه صادرات صنعتی حاصل شد.

همچنین فرستاده و معاون رئیس جمهور کشور سورینام دردیدار با مدیر عامل شرکت سوت ماشین (SMC) مذاکراتی در خصوص همکاریهای مشترک در زمینه صادرات صنعتی بعمل آوردند.   1396/5/22 17:49

 
هدف داشتن با هدف گذاشتن متفاوت است. نوشتن اهداف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند.  (بریان تریسی)