پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397 ساعت 10:05

مرکز جمع آوری شیر خام

شرکت سوت ماشین تکنیکهای بسیار جامعی بر اساس تجهیزات مدرن و پیشرفته در مراکز جمع آوری شیر جهت تسریع در این فرایند ارائه داده‌ است ، زیرا ما می دانیم که اهمیت فیلتراسیون اولیه و سرد کردن موثر تا چه اندازه در کیفیت شیر تولیدی و ماندگاری تاثیرگذار است.
 
هدف از بکارگیری مراکز جمع آوری شیر در مزارع یا واحد های جمع آوری شیر، خنک سازی قبل از ذخیره در مخازن یا ارسال به واحدهای تولیدی لبنیات می باشد. پلیت کولرهای نصب شده در مرکز جمع آوری شیر به منظور سرد کردن شیر یا به عبارتی کاهش درجه حرارت سریع شیر بکار می رود.

دلیل کاهش سریع درجه حرارت شیر به خاطر سطح مقطع زیاد در تبادل حرارتی صفحه ای مابین شیر و آب یخ در مبدل های حرارتی می باشد. پلیت کولرها دارای تعداد زیادی صفحات استنلس استیل بسیار نازیک می باشند که در زمان تبادل حرارتی از یک سطح آن آب یخ و از سطح دیگر آن شیر جریان یافته و حرارت آن به آب یخ در طی این فرآیند انتقال می یابد. ظرفیت پلیت کولرها با افزایش یا کاهش تعداد پلیت ها قابل تنظیم می باشد. در صورت کارکرد صحیح پلیت کولر بایستی درجه حرارت شیر به 2-4 درجه سانتیگراد برسد.

مرکز جمع آوری شیر خام - شرکت سوت ماشین
   1394/4/1 12:07

 
هدف داشتن با هدف گذاشتن متفاوت است. نوشتن اهداف از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند.  (بریان تریسی)